Sastanak Foruma za saradnju MUP-a TK-a i Tužilaštva TK-a

U skladu sa ranije potpisanim Protokolom između Kantonalnog tužilaštva TK-a i Uprave policije MUP TK-a, danas je (16.03.2017.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a održan redovni sastanak zajedničkog Foruma za saradnju navedenih institucija, kojem su prisustvovali glavni tužilac Tomislav Ljubić, policijski komesar Fadil Šljivić i njihovi najbliži saradnici.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnom stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, te su razmijenjene operativne informacije o otvorenim predmetima i istragama u vezi krivičnih djela počinjenih na području Tuzlanskog kantona u cilju unapređenja rada i jačanja zakonitosti u postupanju i efikasnijem otkrivanju počinilaca krivičnih djela i kontinuiranog ostvarivanja zajedničkih ciljeva u borbi protiv kriminala.

 

15:00