Sastanak ministara i policijskih komesara u Bihaću

Dana 09. i 10. aprila 2013.godine u Bihaću je održan redovni radni sastanak svih kantonalnih ministara unutrašnjih poslova, policijskih komesara MUP-a, direktora FUP-a, Federalnog ministra unutrašnjih poslova i šefa policije Brčko distrikta. Sastanku, koji je odražan u organizaciji MUP-a Unsko-sanskog kantona, prisustvovali su i ministar MUP-a TK Amir Husić i v.d. policijski komesar MUP-a TK Enver Skenderović.


U okviru utvrđenog dnevnog reda razmatrana je harmonizacija zakonske regulative u oblasti unutrašnjih poslova, konkretno Zakona o policijskim službenicima (ZOPS-a). S tim u vezi, donešen je zaključak da ukoliko viši nivoi vlasti ne završe okvirne zakone do 16. maja 2013., kantonalni ministri će krenuti u proceduru usvajanja zakona u svojim kantonima, a što će podržati i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Razmtrana je i aktuelna sigurnosna situacija, gdje je na osnovu prvog kvartalnog izvještaja za 2013. godinu zaključeno da su u nekim segmentima zabilježeni pozitivni trendovi u toku ove godine kao što su određene vrste kriminaliteta, posebno kada je riječ o stanju javnog reda i mira, te sigurnosti prometa na cestama.

Na sastanku je raspravljano i zaključeno da će policijske strukture na području FBiH, imajući u vidu određene trendove, prije svega kada je riječ o kriminalitetu, pojačati svoju aktivnost i angažiranje, posebno u pravcu rada na predmetima kaznenih djela iz oblasti gospodarskog i financijskog kriminaliteta, u oblastima organiziranog kriminaliteta i korupcije, te da će u tom kontekstu biti poduzimane ne samo operativne aktivnosti, nego će se ići u pravcu stvaranja potrebnih pretpostavki za Uprave policija za rad po ovoj vrsti kriminaliteta, strukturiranju krim. policija, opremanju itd...

Isto tako, razgovaralo se o pravcima jačanja međusobne saradnje FUP-a i kantonalnih MUP-ova sa posebnim osvrtom na obaveze MUP-ova u FBiH koje se odnose na Sistem razmjene podataka iz elektronskih evidencija policijskih tijela i tužilaštava u BiH prema istoimenom Sporazumu iz septembra 2009. godine, a što je ujedno bio i uslov iz mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH prema EU.

 

6:40