Sastanak sa predstavnicima Sindikata policije MUP TK

Dana, 23.03.2015.godine u prostorijama MUP-a TK-a održan je radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i sekretara MUP-a TK-a sa predstavnicima Sindikata policije MUP-a TK-a.

Ovom prilikom, predstavnici Sindikata su resornog ministra informisali o svom dosadašnjem radu, kao i o planu aktivnosti Sindikata za tekuću 2015.godinu, s akcentom na unapređenje materijalno-tehničke opremljenosti policije.

Takođe je razgovarano o usaglašavanju kantonalnog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika sa federalnim zakonom, izradi i usaglašavanju Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika TK sa federalnim zakonom, kao i o kolektivnom ugovoru.

Ministar MUP-a TK-a je izrazio podršku radu Sindikata, te su dogovoreni budući pravci zajedničkog djelovanja i saradnje, a sve u cilju poboljšanja uvjeta za rad službenika ovog Ministarstva.

9:00