Sastanak sa predstavnicima UNDP-a

Dana, 16.07.2014.godine u prostorijama MUP-a TK-a održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika UNDP-a i policijskih službenika MUP-a TK-a na temu Unapređenje aktivnosti na prikupljanju nelegalnog naoružanja, koje se provode na području BiH u okviru kampanje "Budi na pravoj strani - Izaberi život bez oružja".


Sastanku su prisustvovali Vedad Pinjo predstavnik UNDP-a BiH, Krunoslav Katić predstavnik Regionalnog ureda UNDP-a Hrvatske, Iva Savić predstavnica Regionalnog ureda UNDP-a Srbije, dok su ispred MUP-a TK-a prisustvovali inspektori Odjeljenja za koordinaciju i usmjeravanje  i policijski službenici iz PS Živinice, PS Lukavac, PS Srebrenik i  PS Centar (Tuzla).

Na sastanku je između ostalog zaključeno da se u mjesecu avgustu 2014.godine, na području općina Živinice i Srebrenik provedu aktivnosti propagiranja kampanje pod pokroviteljstvom UNDP-a BiH, gdje bi se upriličila podjela propagandnog materijala i održali okrugli stolovi na navedenu temu sa predstavnicima medija, obrazovnih institucija, streljačke organizacije, lovačkih udruženja, organizacije demobilisanih boraca i sl., koji mogu dati svoj doprinos u provođenju ovih aktivnosti.

9:10