Seminar za službenike MUP TK-a

Za službenike policije MUP TK-a je 07. i 08.12.2011.godine u Tuzli održan seminar na temu "HIV, AIDS i droge", u organizaciji Asocijacije "Margina", kojem su prisustvovali službenici Odjeljenja za posebne namjene Sektora krim. policije MUP TK-a, službenici policije zaduženi za ovu problematiku iz policijskih uprava i policijskih stanica TK-a, kao i službenici koji rade na implementaciji projekta "Rad policije u zajednici".


 

Tokom dvodnevnog seminara, edukativnog i preventivnog karaktera, službenicima policije su prezentirane metode prevencije i zaštite od HIV/AIDS-a prilikom obavljanja službenih radnji, zatim primjena i izmjene zakonske regulative u vezi zloupotrebe opojnih droga, postupanje policije u radu s ovisnicima u skladu s evropskim standardima, kao i dr. aktuelna pitanja u vezi navedene teme.

12:57