Stručno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivično pravne zaštite djece i maloljetnika

Seminar „Stručno usavršavanje subjekata koji u provođenju Zakona rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, i to ovlaštenih službenih lica (policija), socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zasposlenih u ustanovama i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija“, za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a, MUP-a Posavskog kantona i predstavnike Centara za socijalni rad Tuzla, Kalesija i Srebrenik, započeo je danas, 02.07.2019.godine u Tuzli.

Riječ je o trodnevnom seminaru, u organizaciji Federalnog ministarstva pravde u saradnji sa UNICEF-om, koji će pohađati dvadeset pet službenika Uprave policije MUP TK-a.

Predavači će biti  predstavnici: Federalnog ministarstva pravde, Fakulteta za kriminalistiku, krmininologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Federalnog tužilaštva FBIH, Općinskog suda u Sarajevu, Odgojnog centra Tuzla, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije i Centra za socijalni rad Tomislavgrad.

Svrha seminara je upoznavanje sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te edukacija pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je propisana Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Ujedno, ova edukacija odvija se u skladu sa godišnjim Planom i programom stručnog usavršavanja policijskih službenika organizacionih jedinica Uprave policije MUP TK-a, prije svega s ciljem povećanja efikasnosti i djelotvornosti rada.

     

13:23