Svečano otvorena nova Lokacija za izdavanje ličnih i drugih dokumenata Odjeljenja za administraciju u Kalesiji

Danas (13.02.2018.godine) je uz prisustvo  ministara u Vladi TK-a, menadžmenta MUP-a TK-a sa saradnicima, načelnika općine Kalesija, predstavnika mass medija i drugih zvanica, svečano otvorena nova prostorija Odjeljenja za administraciju PU Kalesija , odnosno Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila.

U svom obraćanju ministar Husein Topčagić je istakao  da su se kroz projekte vraćanja Odjeljenja za administraciju policijskih stanica u prostore MUP-a TK-a, napravile dodatne uštede unutar budžeta Tuzlanskog kantona, obzirom da je Vlada TK-a izdvajala značajna sredstva na ime zakupa prostora u JP BH Pošte. Takođe je istakao da će građani i privredni subjekti općine Kalesija sada moći na brži i efikasniji način ostvarivati svoja prava.

Načelnik općine Kalesija zahvalio  se prije svega ministru Topčagiću i  Vladi Tuzlanskog kantona na realizaciji projekta koji za cilje ima poboljšanje  pružanja usluga građanima općine Kalesija, kao i poboljšanju radnih uslova službenicima Odjeljenja za administraciju PU Kalesija.

Ministar finansija Jakub Suljkanović se u ime Vlade TK-a zahvalio MUP-u Tuzlanskog kantona što je prepoznalo potrebu realizacije pomenutog projekta, koji je podržan od strane Vlade i Skupštine TK-a. Vlada TK-a će i u narednom periodu pomoći materijalnom opremanju policije, kao i kadrovskoj popunjenosti MUP-a TK-a, sve u cilju stvaranja povoljne sigurnosne situacije na području našeg kantona, koja će za cilj imati privlačenje stranih investicija.

Ovom prilikom, obavještavamo građane da sva prava iz nadležnosti Odjeljenja za administraciju PU Kalesija (lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registracija motornih vozila i dr.) mogu ostvariti u Kalesiji  u zgradi Policijske stanice Kalesija,  Ulica Trg Šehida.

13:32