U Brčkom održan regionalni sastanak rukovodilaca agencija za sprovođenje zakona

Dana 05.11.2014.godine Policija Brčko distrikta BiH, organizovala je regionalni sastanak rukovodilaca agencija za sprovođenje zakona sa područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

Sastanku su, pored domaćina šefa Policije Brčko distrikta BiH, prisustvovali rukovodioci: Agencije za istrage i zaštitu SIPA-e BiH-Regionalni ured Tuzla, Granične policije BiH-Terenskog ureda Bijeljina, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, MUP-a Posavskog kantona, Centara službi bezbjednosti Bijeljina i Doboj i Obavještajno sigurnosne agencije BiH-Regionalni ured u Brčkom.

Sastanak je organizovan u cilju unapređenja saradnje agencija za sprovođenje zakona sa područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarano o aktuelnom stanju bezbjednosti na ovom području.

Pored toga na sastanku je diskutovano o inicijativi o eventualnoj pripremi Sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji u rizičnim situacijama (kao što su poplave i slično), te je razgovarano i o čvršćem i efikasnijem zajedničkom djelovanju u borbi protiv organizovanog kriminaliteta i razmjene obavještajnih podataka.

Sastanku su, kao posmatrači, prisustvovali predstavnici ICITAP-a - Međunarodnog programa pomoći u oblasti kriminalističkih istraga.

15:59