Zabavno-edukativna radionica na temu saobraćaja

Dana, 24.11.2012.godine službenici policije PS Centar – PU Tuzla su u okviru implementacije projekta "Rad policije u zajednici", uzeli učešće u realizaciji zabavno – edukativne radionice na temu saobraćaja, koja je organizovana od strane Agencije Colosseum Tuzla i Mercator centra Tuzla, za djecu predškolskog uzrasta.


Cilj radionice je bio da se najmlađi što bolje upoznaju s osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju i njihovim poštivanjem, kao što su pravila prelaska na raskrsnicama sa svjetlosnom signalizacijom – semaforima, ponašanje pješaka kao učesnika u saobraćaju, saobraćajni znakovi i sl. 

13:43