U Tuzli održan sastanak članica Mreže žena policajaca MUP-ova TK-a i PK-a

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, danas je u Tuzli, u organizaciji Udruženja Mreža žena policajaca u BiH i NVO Vive žene, održan sastanak članica Mreže žena policajaca MUP-a Tuzlanskog kantona i MUP-a Posavskog kantona, s ciljem razmjene znanja, iskustava i djelovanja na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Osnovni cilj Mreže je promovisanje i priprema principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskih poslova u policijskim agencijama na teritoriji BiH, kao jednog od bitnih preduslova za pridruživanje naše zemlje Evropskoj uniji.

Aktivnosti djelovanja Mreže žena policajaca u skladu je sa Akcionim planom UN-a Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost", koja se bavi uticajem rata na žene i djevojčice i ženskim doprinosom rješavanju konflikta i održivom miru, a poseban značaj navedene Rezolucije je u tome što poziva na povećanje učešća žena u oblasti Sektora sigurnosti ( policijskim snagama, vojsci, mirovnim misijama, deminiranju, borbi protiv trgovine ženama i djevojčicama), te u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama.

 

14:59