Učešće na okruglom stolu u organizaciji UG “Vive Žene”

 

Dana, 30.01.2013.godine sa početkom u 11,00 sati održan je okrugli sto na temu "Izricanje i primjena zaštitnih mjera u okviru  Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH" u organizaciji UG "Vive Žene", Centra za terapiju i rehabilitaciju Tuzla. Navedenom okruglom stolu prisustvovali su službenici policije Uprave policije MUP TK-a, predstavnici pravosuđa, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje i drugih institucija koje se bave ovom problematikom.


Uvodničari na navedenom okruglom stolu su bili Fatima Bečirović, predstavnica Udruženja građana "Vive Žene", Alma Kovačević – istražitelj u Odjeljenju za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici i Edina Hodžić – socijalni radnik CSR Kalesija.

Na okruglom stolu je istaknuto da postojeći Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH još kratko u primjeni, i da je donešen novi Zakon, koji samo čeka objavu u Službenim novinama FBIH koji između ostalog propisuje da će podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera prema žrtvama nasilja vršiti samo policija i u iznimnim slučajevima Tužilaštvo, za razliku od postojećeg Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kada su to pored policije i tužilaštva mogli činiti i žrtva, njezin opunomoćenik, Centar za socijalni rad i vladine i nevladine organizacije.

10:42