Učenici OŠ “Jala” Tuzla u posjeti Policijskoj stanici Centar

U sklopu implementacije projekta Rad policije u zajednici, policijski službenici PS Centar – PU Tuzla organizovali su danas "Dan otvorenih vrata", kojom prilikom je u posjeti policijskoj stanici, u pratnji nastavnog osoblja, boravilo oko 30 učenika III razreda Osnovne škole "Jala" Tuzla.


Tokom posjete, učenici su na prigodan način upoznati sa načinima i metodama policijskog djelovanja, te sa materijalno-tehničkim sredstvima koja se koriste tokom obavljanja redovnih policijskih zadataka.

Ovom prilikom, učenicima je od strane zamjenika komandira i policijskih službenika PS Centar održano edukativno predavanje o osnovnim poslovima i zadacima policije u zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, djelovanju policije u lokalnoj zajednici, saobraćajnoj kulturi pješaka i dr., nakon čega im je podijeljen i prigodan promotivni materijal.

12:41