Uprava policije – Edukacija policijskih službenika

Dana 22. i 23. januara 2020.god., u sali Policijske uprave Lukavac u Lukavcu, službenici Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ/Sektora kriminalističke policije, održali su edukativna predavanja za operativni sastav kriminalističke policije na temu „Značaj materijalnih tragova u krivičnom postupku sa akcentom na mogućnosti forenzičkog dokazivanja“.

U okviru edukacije obrađene su teme iz oblasti daktiloskopije, hemije (droge, požari), mahanoskopije, balistike, grafologije, uviđaj, eksploziv i poligraf, a predavači su bili vještaci i policijski službenici, navedenih oblasti, Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ.

Cilj navedene obuke je stručno usavršavanje i isticanje značaja materijalnih tragova u krivičnom postupku.

12:15