Uprava policije – Edukacija policijskih službenika

U okviru realizacije Programa obuke za policijske službenike Uprave policije za 2021.godinu, a shodno odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju policijskih službenika i preporukama Vijeća Evrope i ureda Ombudsmana, u proteklom periodu, u prostorijama Jedinice policije za specijalnu podršku, realizovana je obuka za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK.

Edukacijom sadržajno su obuhvaćene teme “Priručnik o radu sa osobama zadržanim u prostorijama za zadržavanje” i “Ljudska prava lica lišenih slobode u policijskim pritvorima”, koje su obrađene kroz teorijski i praktični dio stručnog osposobljavanja službenika policije, a edukatori su bili policijski službenici Jedinice za obezbjeđenje ličnosti i objakata Uprave policije MUP-a TK. Cilj navedene edukacije jeste stručno usavršavanje i unapređenje rada, odnosno podizanje profesionalnosti i etičnosti u radu na viši nivo.

7:56