Uprava policije – Edukacija policijskih službenika

Danas, 23.02.2021.godine, u sali Policijske uprave Lukavac u Lukavcu, predstavnici Odjela za sigurnost Ujedinjenih naroda, održali su interaktivnu edukativnu radionicu za pripadnike Uprave policije MUP-a TK, na temu izazovi sa kojima se susreću  pripadnici agencija za provođenje zakona, prilikom rada sa migrantsko/izbjegličkom populacijom. U okviru pomenute teme sadržajno su obuhvaćene sljedeće oblasti: legislativa (u kontekstu migracija), uloga UN-a i UN-ovih organizacija u  BiH u procesu upravljanja migracijama i  razni oblici nasilja/iskorištavanja ranjivih kategorija.

U realizaciji treninga učešće su uzeli i predavači/prezentatori iz UN-ovih organizacija: Međunarodne agencije za migracije IOM, Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice UNHCR, UN-og populacijskog fonda UNFPA, Međunarodnog fonda za djecu UNICEF, te predstavnici Službe za poslove sa stranicama BIH.

14:29