Uprava policije MUP TK-a – Održan radno-konsultativni sastanak

Danas (13.09.2019. godine) je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović sa saradnicima, održao radno-konsultativni sastanak sa komandirima policijskih stanica Uprave policije MUP-a TK, kojem je prisustvovao  ministar MUP TK-a Sulejman Brkić.

Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar - juni 2019.godine, te aktuelna sigurnosna situacija i problematika migranata.

Takođe je dogovorena realizacija programskih ciljeva iz domena rada Uprave policije MUP TK-a do kraja 2019.godine.

14:32