Uprava policije MUP TK-a – Održan radno-konsultativni sastanak

Dana 12.10.2017. godine, a na osnovu Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona održan je radno –konsultativni sastanak u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kojem su prisustvovali: Načelnik Sektora uniformisane policije, načelnik Odjeljenja za kordinaciju, usmjeravanje i edukaciju Uprave policije MUP TK-a, pomoćnik ministra za saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaj TK-a, direktor JU Direkcija cesta TK-a, direktor JP Međunarodnog aerodroma Tuzla, šef službe za inspekcijske poslove Općine Živinice, nadležni inspektori za promet roba, usluga i saobraćaja i tržišno-turističkih  KUIP TK-a.

Ovom prilikom je razgovarano o problematici nelegalnih parkirališta u neposrednoj blizini  JP Međunarodnog aerodroma Tuzla i budućim vidovima saradnje sa posebnim akcentom na suzbijanju i sprečavanju nelegalnog parkiranja, a sve  s ciljem da se obezbijedi neometan i siguran pristup  Međunarodnom aerodromu Tuzla.

   

11:40