Uprava policije MUP TK-a – RPZ

U sklopu implementacije projekta "Rad policije u zajednici - RPZ", policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su u periodu mart-maj 2015. godine, sproveli anketu građana u sklopu kampanje „Put u sigurnu budućnost“, koja se realizovala na području Tuzlanskog kantona.

Naime, anketa se realizovala među osam kategorija: građanstvom, načelnicima općina i općinskim viječnicima, vjerskim institucijama, direktorima osnovnih i srednjih škola, direktorima preduzeća, povjerenicima mjesnih zajednica, povratničkom populacijom i nevladinim organizacijama.

Cilj ankete je da se sagleda percepcija i mišljenje građana kao i navedenih organizacija o radu policije, te da se prikupe prijedlozi i sugestije na osnovu kojih bi se donio Strateški plan o daljim aktivnostima Uprave policije u narednom periodu, sa ciljem stvaranja još povoljnijeg sigurnosnog okruženja za naše građane.

Takođe, policijski službenici PS Srebrenik su u sklopu projekta “Rad policije u zajednici, u saradnji sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Srebrenik, SHP-JZU “Doma zdravlja" Srebrenik, Crvenim križom, Općine Srebrenik, organizovala i sproveli pokaznu vježbu evakuacije i spašavanja na temu: “Značaj brzog zbrinjavanja osoba iz objekata zahvaćenim  požarom”.

Cilj vježbe je istaknuti brzinu dolaska službenika policije, ekipe PVJ Srebrenik i SHP JZU-“Doma zdravlja Srebrenik, što je  i opravdalo sam moto vježbe.

Realizacija pokazne vježbe se izvodila na području grada Srebrenik u JU “Sportski centar” Srebrenik.

14:44