Uprava policije MUP TK-a – Učešće u međunarodnoj konferenciji žena u policiji

U periodu od 17. do 21.09.2023.godine, u organizaciji Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona i  na poziv Ministarstva  vanjskih poslova SAD, održana je Međunarodna konferencija žena u policiji u Aucklandu, Novi Zeland, a učešće u konferenciji uzelo je preko 800 učesnica iz preko 70 zemalja svijeta.

U navedenoj konferenciji učestvovalo je i šest policijskih službenica iz Bosne i Hercegovine, među kojima i predstavnica Uprave policije MUP TK-a, policijska službenica OKP PU Tuzla,  a delegaciju Bosne i Hercegovine predstavljala je i službenica Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Predavači i panelisti na sesijama koje su održane u sklopu Konferencije su bili komesar policije Novog Zelanda, direktori policija država Australije, predsjednica međunarodne asocijacije žena u policiji, pomoćnica komesara policije Novog Zelanda, zamjenica ministra unutrašnjih poslova Ukrajine i dr.  Teme konferencije su bile rodna ravnopravnost, zlostavljanje djece putem društvenih mreža i aplikacija, terorizam, zastupljenost, položaj i inkluzija žena u policiji, liderstvo, itd.

Na konfrerenciji su razmijenjena razna iskustva sa kojima se u radu suočavaju žene u policiji, te su uspostavljeni kontakti koji daju mogućnost unapređenja buduće saradnje policijskih službenica zemalja učesnica ove konferencije.

15:16