Uprava policije MUP TK – Edukativni radni sastanak

U okviru nastavka realizacije Twinning projekta IPA 2013, danas (11.10.2019.godine) je u prostorijama MUP-a TK-a održan edukativni radni sastanak pod nazivom „Podrška borbi protiv pranja novca“.

Današnji sastanak je realizovan uz angažman međunarodnih eksperata, koji su tokom izlaganja prisutnim rukovodnim službenicima i istražiteljima Uprave policije MUP-a TK-a, stavili fokus na baze podataka, vođenje evidencija, mehanizme saradnje, kao i međunarodnu razmjenu podataka.

Cilj sastanka je unapređenje saradnje policije i drugih relevantnih organa, institucija i agencija u pogledu poboljšanja analize pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma, te nivoa istraga u BiH, kako bi se omogućilo efikasnije krivično procesuiranje i sankcionisanje lica za krivična djela, u okviru sistema borbe protiv pranja novca.

11:48