Uprava policije MUP TK – Obavještenje za građane

U cilju zajedničke borbe protiv širenja infekcije izazvane koronavirusom, a shodno naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite kojim se, svim građanima, naređuje upotreba zaštitne maske prilikom kretanja po javnim prostorima i zabrana ulaska u prodajne objekte bez zaštitne maske, obavještavamo građane, da su naredbe obavezujuće i da će policijski službenici vršiti kontrolu poštivanja istih.

Shodno navedenom, građani koji imaju neodložnu potrebu za dolaskom u prostorije Uprave policije MUP-a TK, trebaju prilikom ulaska i boravka u službenim prostorijama nositi zaštitnu masku i izvršiti dezinfekciju ruku i obuće u skladu sa uputama koje se nalaze na ulazu u objekat.

Podsjećamo na ranije izdate upute da stranke dolaze samo u slučaju neodložnih obaveza i zahtjeva, te da ni u kojem slučaju ne dolaze ako imaju respiratorne tegobe, hronične bolesti i uopšte teško zdravstveno stanje, da komunikaciju obavljaju putem telefona i elektronskim putema, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredni ulazak u prostorije organa, ukoliko nije obavezno lično prisustvo stranke.

Napominjemo da su naredbe obavezujuće i još jednom apelujemo na sve građane da se ponašaju odgovorno, kako bi adekvatno zaštitili i sebe i druge.

Takođe, koristimo ovu priliku da ponovimo brojeve telefona Uprave policije MUP-a TK: 122, Operativni centar 035 250-673 i brojeve telefona mjesno nadležnih policijskih uprava/stanica na području Tuzlanskog kantona, koji se nalaze na našoj web stranici u sekciji kontakti, i to:

Uprava policije – sjedište tel. 035 250 011

PU Tuzla tel. 035 251 008

PS Istok tel. 035 293 444; 294 030

PS Centar tel. 035 270 555

PS Zapad tel. 035 270 666; 397 055

PS Čelić tel. 035 660 470 Tel. 035 660 470 

PU/PS Gračanica tel. 035 706 222; 706 223

PS Doboj Istok tel. 035 720 366

PU/PS Gradačac tel. 035 817 202 

PU/PS Srebrenik tel. 035 645 611; 645 592 

PU/PS Kalesija tel. 035 631 235; 631 290

PS Teočak tel. 035 755 311

PS Sapna tel. 035 597 409

PU/PS Lukavac tel. 035 553 166; 553 203

PU/PS Živinice tel. 035 773 136; 773 992

PS Kladanj tel. 035 621 039; 621 199 

PU/PS Banovići tel. 035 875 555; 875 992

Pored navedenih brojeva telefona, građanima su na raspolaganju policijski službenici na terenu za sva pitanja iz nadležnosti Uprave policije MUP-a TK.

UPRAVA POLICIJE MUP-A TK

11:33