Uprava policije MUP TK – Obavještenje

Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, a za kontrolu poštivanja navedene naredbe zaduženi su kantonalni MUP-ovi.

Shodno navedenom, Uprava policije MUP-a TK upozorava građane na dužnost poštivanja navedene naredbe, te ističe da osobe koje se ne budu pridržavale izrečenih mjera mogu biti prekršajno sankcionisane, shodno važećim zakonskim propisima.

Ujedno apelujemo na građane da, poštivanjem naredbi i uputa nadležnih organa daju svoj doprinos u očuvanju zdravlja svih građana.

21:46