Uprava policije MUP TK – Sastanak sa glavnim kantonalnim tužiocem

Dana, 27.09.2017.godine je u prostorijama MUP TK-a održan radno-konsultativni sastanak glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislava Ljubića, zamjenika glavnog tužioca Dragana Radovanovića i policijskog komesara Fadila Šljivića sa saradnicima na temu „Službene radnje pripremanja i podnošenja zahtjeva za izdavanje naredbe za pretres u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“.

Takođe je razgovarano o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku krivičnih istraga, odnosno načinima prikupljanja dokaza koji se dostavljaju Tužilaštvu i obaveznim standardima u radnjama dokazivanja, a sve u cilju unapređenja rada policijskih i tužilačkih organa i jačanja zakonitosti u postupanju i efikasnijem otkrivanju počinilaca krivičnih djela.

Iz Uprave policije sastanku su prisustvovali predstavnici: Sektora kriminalističke policije MUP TK-a, Sektora uniformisane policije, odjeljenja u SKP MUP TK-a i odjeljenja za kriminalističku policiju policijskih uprava.

8:30