Uprava policije – Održana edukativna predavanja učenicima

U periodu od 07. do 14. marta 2023.godine, policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, Sektor kriminalističke policije, Odsjek za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, održali su preventivno-edukativna predavanja u tri osnovne škole na području Tuzlanskog kantona (OŠ Višća, OŠ Bukinje i OŠ Sveti Franjo Tuzla), a koja su predviđena planom preventivnih aktivnosti koje kontinuirano sprovodi Uprava policije MUP TK-a s ciljem prevencije maloljetničkog prestupništva.

Teme predavanja su bile maloljetnička delinkvencija, nedolično ponašanje mladih, međuvršnjačko nasilje i zaštita djece u digitalnom dobu, a istima je prisustvovalo oko 260 učenika VII, VIII i IX razreda navedenih škola.

Takođe, od strane službenika Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, danas 15.3.2023.godine je održano edukativno predavanje učenicima JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla  na temu nasilja u porodici, u okviru nastavnog predmeta Demokratija i ljudska prava.

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a će i u narednom periodu nastaviti sa predavanjima u obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

 

14:44