Uprava policije – Preventivne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja građana

Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona (Sl. novine TK broj 5/21 od 06.04.2021.god.),  koji je stupio na snagu dana 07.04.2021.godine, Uprava policije MUP-a TK kontinuirano poduzima preventivne mjere i aktivnosti s ciljem upoznavanja građana sa odredbama pomenutog Zakona i očuvanja zdravlja građana.

Naime, kaznenim odredbama navedenog Zakona predviđene su kazne u rasponu od 100,00 do 500,00 KM za fizička lica, odnosno  kaznom od 500 KM do 2.000 KM za pravna lica koja ne postupe po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, novčana kazna u rasponu od 200 do 1.000 KM predviđena je za odgovorno lice u pravnom licu, a isti raspon kazne predviđen je i za  imaoca radnje ili osobu kojoj je povjereno vođenje radnje, a koja ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Shodno navedenom, u cilju zaštite zdravlja građana Uprava policije MUP-a TK će u periodu od petka 09.04.2021.godine do nedelje 11.04.2021.godine, u saradnji sa gradskim/općinskim štabovima Crvenog krsta, vršiti podjelu zaštitnih maski, te upoznavati građane sa odredbama Zakona o Javnom redu i miru Tuzlanskog kantona.

Apelujemo na građane da se ponašaju odgovorno i u skladu sa Zakonom, kako bi na taj način dali svoj doprinos u sprečavanju nastanka i širenja koronavirusa.

 

13:22