Upriličeno potpisivanje Aneksa kolektivnog ugovora za policijske službenike između Sindikata policije MUP TK-a i Vlade Tuzlanskog kantona

Danas, 23.12.2022.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upriličeno je potpisivanje Aneksa kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP TK-a, između Sindikata policije MUP TK-a kojeg je predstavljao predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije MUP TK-a Hasan Alić i Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predstavaljao ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović, uz prisustvo direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana. Navedenim Aneksom izvršeno je usklađivanje odredbi kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP TK-a sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK-a, a isti će se primjenjivati počev od 01.01.2023.godine. Dakle, navedenim usklađivanjem ispunjena je obaveza usklađivanja visine plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona sa visinom plaća policijskih službenika F BiH. U tom cilju, izvršeno je i potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a u 2023 godini.

15:03