Započeta adaptacija objekta

        

Danas je (03.08.2011.) u prostoru Kampusa Univerziteta u Tuzli (bivše Kasarne "Husein kapetan Gradaščević") započeta adaptacija dijela objekata, koji su dati na korištenje i raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.


 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojilo dostatna sredstva, kako bi se objekat u narednom periodu sanirao i osposobio za korištenje Jedinici policije za podršku MUP TK-a, što će zasigurno poboljšati dosadašnje smještajne uslove, te unaprijediti njihov rad.

7:46