MUP TK

Ulica Turalibegova bb, 75 000 Tuzla

Tel: +387 35 365 365
Fax: +387 35 255 538, 365 – 388
E mail: kontakt@muptk.ba

Operativni centar Uprave policije MUP TK-a tel. 035 365 377 ili 035 365 365 lokal 177

Odnosi s javnošću

Ministarstvo:  tel. 035 365 365 (lokal 136, 137); e-mail : portparol@muptk.ba

Uprava policije:  tel. 035 365 365 (lokal 173); e-mail: portparol@muptk.ba

 

PU Tuzla

Načelnik – Glavni inspektor Siniša Vareškić

Ulica : Turalibegova bb, 75 000 Tuzla

Tel. 035 365 390

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata 

Tel. 035 365 392

Ulica : Turalibegova bb, Tuzla

Odgovorna osoba : Amela Musić

PS Istok

Komandir – Samostalni inspektor Mersad Hasanović

Ulica : Vukovarska 23, Tuzla

Tel : 035 365 320

Službenik za Rad policije u zajednici – Enver Hodžić

PS Centar

Komandir – Samostalni inspektor Nisad Begić

Ulica : Turalibegova bb, 75 000 Tuzla

Tel : 035 365 393

Službenik za Rad policije u zajednici – Nedžad Bajrić

PS Zapad

Komandir – Samostalni inspektor Adis Avdić

Ulica : Franje Klauza br. 18, Miladije, Tuzla

Tel : 035 365 310

Službenik za Rad policije u zajednici – Nermina Pavljašević

PS Čelić

Komandir – Viši inspektor Vedad Mujkić

Ulica : Alije Izetbegovića 60-3, Čelić

Tel : 035 660 470

Službenik za Rad policije u zajednici – Edin Kucalović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel. 035 660 270

Ulica : Aleja Alije Izetbegovića bb (zgrada Pošte), Čelić

Odgovorna osoba : Almaz Hajrulahović

 

PU GRAČANICA

Načelnik – Glavni inspektor Safet Ibrahimović

PS Gračanica

Komandir – Samostalni inspektor Damir Hadžić

Ulica : Mehmeda Vehbi ef. Šemse Kadića bb, Gračanica

Tel : 035 706 222 ; 706 223

Službenik za Rad policije u zajednici – Nezir Dubinović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 707 777

Ulica : Mehmeda Vehbi ef. Šemse Kadića bb (zgrada Pošte), Gračanica

Odgovorna osoba : Sadeta Jukan

PS Doboj Istok

Komandir –  Viši inspektor Elvir Omerčić

Brijesnica Velika, Trg šehida

Tel : 035 720 366

Službenik za Rad policije u zajednici – Senad Đonlagić

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 720 102

Klokotnica, Trg Alije Izetbegovića bb  (zgrada „Doma kulture“)

Odgovorna osoba : Mirsad Bačinović

 

PU GRADAČAC

V.d. Načelnika – Mevludin Omerović, samostalni inspektor

PS Gradačac

Zamjenik komandira – Samir Sejdić, viši inspektor

Ulica : Husein Kapetana Gradaščevića bb, Gradačac

Tel : 035 817 202

Službenik za Rad policije u zajednici – Nedžad Osmić

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 818 850

Ulica : Husein Kapetana Gradaščevića bb (zgrada PU/PS Gradačac), Gradačac

Odgovorna osoba : Alma Zahirović

 

PU SREBRENIK

Načelnik – 

PS Srebrenik

Komandir – Samostalni inspektor Elis Musić

Ulica : Teritorijalne odbrane br. 92, Srebrenik

Tel : 035 645 611 ; 645 592

Službenik za Rad policije u zajednici – Suad Dorić

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 645 303

Ulica : Kulina bana bb, (zgrada Pošte), Srebrenik

Odgovorna osoba : Femija Bešić

 

PU KALESIJA

Načelnik – Glavni inspektor Fadil Šljivić

PS Kalesija

Komandir – Samostalni inspektor Fuad Jašarević

Ulica : Trg šehida bb, 75260 Kalesija

Tel : 035 631 235 ; 631 290

Službenik za Rad policije u zajednici – Mehmedalija Hodžić

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 630 028

Ulica : Trg šehida bb, Kalesija

Odgovorna osoba : Jasmin Valjevac

PS Teočak

Komandir – Viši inspektor Mirsad Garibović

Ulica : Krstac bb, 75414 Teočak

Tel : 035 755 311

Službenik za Rad policije u zajednici –

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 756 328

Ulica : Krstac bb, (zgrada Pošte), Teočak

Odgovorna osoba :

PS Sapna

Komandir – Viši inspektor Samir Karić

Ulica : Žrtava genocida Srebrenice bb, 75420 Sapna

Tel : 035 597 409

Službenik za Rad policije u zajednici – Dževad Salihović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 235 003

Ulica : Žrtava genocida Srebrenice bb, Sapna

Odgovorna osoba : Adnan Musić

 

PU LUKAVAC

Načelnik – Glavni inspektor Zoran Teofilović

PS Lukavac

Komandir – Samostalni inspektor Nedžad Prelić

Ulica : Trg slobode bb, Lukavac

Tel : 035 553 166 ; 553 203

Službenik za Rad policije u zajednici – Behrem Osmanović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 553 166

Ulica : Trg slobode bb, Lukavac

Odgovorna osoba : Mirsada Arapčić

 

PU ŽIVINICE

Načelnik – Glavni inspektor Zijad Bešić

PS Živinice

Komandir – Samostalni inspektor Faik Fočić

Ulica : Oslobođenje br. 1, Živinice

Tel : 035 773 136 ; 773 992

Službenik za Rad policije u zajednici – Zirajet Bešić

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 773 376

Ulica : Alije Izetbegovića (zgrada Pošte), Živinice

Odgovorna osoba: Mervan Spahić

 

PU Kladanj 

Načelnik – Samostalni inspektor Emir Redžić

PS Kladanj

Komandir –  Amer Ahmetović, viši inspektor

Ulica : Alije Izetbegovića, Kladanj

Tel : 035 621 039 ; 621 199

Službenik za Rad policije u zajednici – Dahmo Halilović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 621 096

Ulica : Alije Izetbegovića, Kladanj

Odgovorna osoba : Naser Krekić

 

PU BANOVIĆI

Načelnik – 

PS Banovići

Komandir – Adis Junuzović, samostalni inspektor

Ulica : Armije BiH br. 56, Banovići

Tel : 035 875 555; 875 992

Službenik za Rad policije u zajednici – Mevludin Jamaković i Salkan
Hasanović

Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Tel : 035 875 555

Ulica : Habetova br. 1, Banovići

Odgovorna osoba : Muris Brigić