Policijski komesar je Dževad Korman, generalni inspektor policije.