JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “Policajac” i čin “Mlađi inspektor” u Upravi policije MUP TK

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/22 i 17/23), člana 66. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/1...

Više →

11:44

KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI ĆE BITI UPUĆENI NA OSNOVNU OBUKU*- ZA KADETE U POČETNOM ČINU POLICAJAC

Na osnovu 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koj...

Više →

14:44

KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI ĆE BITI UPUĆENI NA OSNOVNU OBUKU*- ZA KADETE U POČETNOM ČINU MLAĐI INSPEKTOR I MLAĐI INSPEKTOR-KRIMINALISTIČKI VJEŠTAK HEMIJSKOG VJEŠTAČENJA

Na osnovu 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koj...

Više →

12:25

KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ kao drugi nivo pristupanja policijskom organu, koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete:

Na osnovu 59. stav 3. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22),  te  člana 17. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, a u vezi sa članom 16. istog Pravilnika, nakon što je Polici...

Više →

10:42

Strana 1 od 10 12345...»