JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/22), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje: Listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebne ...

Više →

13:07

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/22), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-16585/22 od 13.07.2022.godine, Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira p...

Više →

9:12

Odluka o poništenju Javnog oglasa

Na osnovu člana 71. i 73. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:7/17, 10/17,10/18,14/18 i 8/21), ministar  Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona donosi Odluku o poništenju Javnog oglasa, koju možete pogledati ovdje. Kand...

Više →

9:40

Strana 1 od 8 12345...»