Posjeta studenata Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta MUP-u TK-a

Danas (15.11.2018.) su u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (Odjeljenju za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici) boravili studenti Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta iz Tuzle (odsjek Poremećaji u ponašanju) u sklopu realizacije nastavnog pr...

Više →

13:32

Strana 1 od 395 12345...»