Stručno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivično pravne zaštite djece i maloljetnika

Seminar „Stručno usavršavanje subjekata koji u provođenju Zakona rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, i to ovlaštenih službenih lica (policija), socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zasposlenih u ustanovama i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija“, ...

Više →

13:23

Strana 5 od 438 «...34567...»