JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad i koju možete preuzeti ovdje i činu “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK, koju možete preuzeti ovdje. Takođe, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavljuje listu kandidata u činu “policajac” koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove koju možete preuzeti ovdje i činu “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK, koju možete preuzeti ovdje.

13:28