Akcija “Neretva”

Danas, 09.10.2010.godine izvodi se zajednička akcija službenika policije MUP-a RS i MUP-a TK - Sektora krim. policije uz asistenciju Jedinice policije za podršku. Akcija pod nazivom "Neretva" predstavlja kontinuitet nastavka aktivnosti započetih u ranijem periodu, a ima za cilj suzbijanje i sprečavanje zloupotrebe narkotičkih sredstava.


Ovog puta, predmet aktivnosti je usmjeren na više desetina lokacija, kako na području Tuzlanskog kantona, tako i na području Republike Srpske, a u pitanju su pretresi stambenih objekata i indiciranih lica koja se mogu dovesti u vezu s ovom vrstom krivičnih djela. Pretresom su obuhvaćene lokacije općina: Lukavac, Gračanica, Doboj i dr. Više detalja u vezi policijskih aktivnosti koje se provode, biće izneseno na zajedničkoj press konferenciji, koju će zakazati MUP RS, a kojoj će prisustvovati i službenici policije MUP-a TK (o vremenu i mjestu održavanja press konferencije za novinare izvijestit će MUP RS).

12:59