JAVNI KONKURS za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona, br: 6/06, 11/07 i 16/11), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Javni konkurs za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a TK-a. Tekst javnog konkursa možete preuzeti na slijedećem linku Javni konkurs, dok aplikaciju/prijavu za navedeni konkurs možete preuzeti na linku Prijavni obrazac ili u pisarnici MUP TK-a (zgrada sjedišta MUP TK-a, Tuzla, Turalibegova bb).


9:56