Nastavak pojačanih aktivnosti policije na području Tuzlanskog kantona

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a danas na području Tuzlanskog kantona, provode opštu kontrolu svih učesnika u saobraćaju shodno Okvirnom planu Uprave policije MUP-a TK-a na povećanju stepena sigurnosti na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o nastavku provođenja intenziviranih policijskih mjera i radnji operativnog karaktera kroz pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju, s akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila i kontrolu s ciljem otkrivanja počinilaca krivičnih djela i predmeta koji se mogu dovesti u vezu s ovim djelima.

Pojačane aktivnosti policije će se odvijati u dva ciklusa i to u vremenskom periodu od 14,00 do 15,30 sati kontrola brzine kretanja vozila (istovremeno na više punktova na području odgovornosti svih šest policijskih uprava) i u vremenskom periodu od 19,30 do 21,00 sati opšta kontrola svih učesnika u saobraćaju/prolazak kroz punkt (na području odgovornosti policijskih uprava Kalesija, Živinice, Lukavac i Gradačac).

U okviru predmetnih kontrola policijski službenici će preduzeti sve neophodne preventivno-represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

10:42