Obavještenje

(15.08.2013.godine) MUP TK-a obavještava građane, shodno Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije TK-a od 2008. godine, te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije TK-a od 2011. godine, u članu 1 je propisana odredba da sva lica koja posjeduju oružne listove izdate od nadležnog organa u BiH, su dužna iste zamijeniti u skladu sa navedenim zakonom, a najkasnije do 31. decembra 2013. godine. S tim u vezi, molimo građane koji nisu zamijenili oružne listove da to urade do navedenog roka, obzirom da poslije isteka navedenog roka gube pravo na posjedovanje naoružanja.


12:52