Održan radni sastanak proširenog kolegija policijskog komesara

Danas je (26.01.2011.godine) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan redovni radni sastanak proširenog kolegija policijskog komesara na čelu sa v.d. policijskim komesarom TK-a Fadilom Šljivićem. Na sastanku je razmatrana Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2011.godinu i izvještaji organizacionih jedinica MUP TK-a iz oblasti kriminaliteta, kao i druga aktuelna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, s akcentom na aktivnosti suzbijanja i sprečavanja krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja. Takođe je razgovarano o budućim smjernicama operativnog djelovanja policije, s posebnim akcentom na prevenciju i suzbijanje svih oblika kriminalnih aktivnosti, u skladu sa Programom i planom rada Ministarstva za 2012. godinu. 


9:52