Održan sastanak sa predstavnicima SGV-a

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan radni sastanak sa predstavnicima Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost, kojem su prisustvovali ministar MUP-a TK-a mr. Midhat Dobrnjić, sekretar MUP-a TK-a Safet Begić, predsjednik Upravnog odbora SGV-a Pokret za ravnopravnost BiH Nikola Slavuljica, predsjednik Opštinskog odbora SGV-a PR Tuzla Momčilo Đurić i sekretar Kantonalnog odbora SGV-a PR Tuzla Duško Liščić.


Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i povratničkih naselja, te saradnji SGV-a PR TK-a i Tuzla sa MUP-om TK-a i nadležnim policijskim stanicama.

Ovom prilikom, predstavnici SGV-a upoznali su ministra s aktivnostima i nadležnostima SGV-a, te rezultatima njihovog rada, nakon čega je izražena želja da se saradnja sa MUP-om TK-a i dalje nastavi na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih građana povratnika.

13:12