Održana press konferencija u povodu Odluke o poništenju Javnog konkursa

Danas (26.09.2012. godine) sa početkom u 10:00 sati u MUP TK-a održana je Press konferencija na kojoj je Ministar unutrašnjih poslova TK  Amir Husić detaljno obrazložio Odluku o poništenju Javnog konkursa za prijem kadeta u činu policajac i mlađi inspektor. Tom prilikom ministar Husić je prisutne predstavnike medija srdačno pozdravio i prije iznošenja konkretnih razloga prisutne upoznao sa genezom dešavanja u pogledu navedenog konkursa raspisanog u februaru 2012 godine, te naveo sljedeće:


 

Po dolasku na mjesto Ministra MUP-a TK zaprimio sam veliki broj predstavki koje se tiču ovog konkursa. Nakon toga tražio sam od Komisije za sprovođenje konkursne procedure da se očituje o tome. Uvažavajući period godišnjih odmora, Komisija je Ministru dana 10.09.2012. g. u pisanoj formi predložila poništenje konkursa zbog uočenih proceduralnih propusta koji se ogledaju u sljedećem:

 

-         Nije ispoštovan član 52. ZOPS-a koji jasno kaže da Komisija nakon svakog pojedinog testa objavljuje spisak kandidata sa ostvarenim rezultatima, što u ovom konkretnom slučaju nije učinjeno. Ministar se javno upitao “Zašto?”.

-         Od strane kandidata nisu potpisana sva tri lista na kojima se radio test opšteg znanja, već samo jedan list, tj. posljednji. Ministar se i u ovom slučaju javno upitao “Zašto?”.

-          Pojedina pitanja su imala dvosmislene odgovore, te su vršene korekcije nakon objavljenih rezultata zbog uočenih propusta.

-        U tekstu konkursa nije bilo naznačeno da će se poštovati spolna i nacionalna zastupljenost na osnovu člana 4. Zakona o unutrašnjim poslovima TK i ZOPS-a TK.

-          Test općeg znanja nije uključivao pisani rad, iako je to jasno propisano u članu 51. stav (2) ZOPS-a TK.

 

Istakao je da je ključni proceduralni propust za Odluku o poništenju konkursa prije svega nepoštivanje člana 52. ZOPS-a TK, te da bi nakon i pisanog prijedloga za poništenje konkursa od strane same Komisije koja je uočila svoje propuste, ministar učinio i sam puno veći propust za nečinjenje u konkretnom slučaju i  sam otvorio prostor za predstavke, što naravno nije želio.

 

Osim navedenih propusta, na cijelu situaciju po pitanju ovog konkursa uticala su i nedavna javna dešavanja u smislu sukoba interesa nekih članova Nezavisnog policijskog odbora jer su njihovi bliži srodnici veoma uspješno ocijenjeni u završnoj fazi konkursne procedure. Naime, njihovi bliski srodnici su svakako mogli aplicirati na predmetni konkurs, ali su ti članovi Nezavisnog odbora kao moralni i odgovorni članovi tog Skupštinkog tijela u trenutku podnošenja aplikacije od strane njihovih bliskih srodnika morali postupiti u skladu sa članom 26. i člana 29, stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima TK, tj. obratiti se Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine TK ili podnijeti ostavke prije početka konkursne procedure, što u konkretnom slučaju nije učinjeno. Dakle, zbog trenutnih odredbi Pravilnika kojim se reguliše predmetna konkursna procedura, gdje je Komesar u posjedu pitanja za test općeg znanja dan prije održavanja tog testa, te uzimajući u obzir to da njegov rad ocjenjuje Nezavisni odbor, to jasno implicira da Komesar može “kupiti” svoju ocjenu, a posebno za slučaj ukoliko za vrijeme konkursne procedure postoji bliska srodna veza između kandidata i članova koji sjede u Nezavisnom odboru.

 

Sve naprijed navedeno je u konačnici uticalo na konačan ishod koji se ogleda u Odluci ministra o poništenju predmetnog konkursa. Zbog činjenice da su napravljani proceduralni propusti koji nedvojbeno upućuju rukovodioca institucije na poništenje konkursa, te činjenice da su kandidati potrošili dragocjeno vrijeme i novac, unutrašnjim istragama će biti utvrđen nivo odgovornosti onih koji su te propuste napravili, te će u skladu sa tim biti i poduzete mjere prema njima. Kandidati koji se u ovom slučaju imaju pravo smatrati oštećenim, treba da znaju jasan put u smislu ostvarivanja svojih prava.

Ovom prilikom je najavljeno da je već urađen novi Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja za svaki test, u procesu odabira policijskih službenika, a kojim će se eliminirati sve prethodne nekorektnosti i unijeti poboljšanja kako bi naredne konkursne procedure bile znatno jasnije, mjerljivije i u konačnici transparentnije.

 

U toku današnjeg dana Ministar je najavio donošenje Rješenja o formiranju nove Komisije za sprovođenje procedure odabira kandidata za prijem kadeta u činu policajac i mlađi inspektor.

Nakon toga, nova Komisija će u narednih nekoliko dana raspisati novi Javni konkurs za prijem kandidata u činu policajca i činu mađeg inspektora, s istim brojem izvršioca kao u prethodnom poništenom konkursu. Nova Komisija će također razmotriti mogućnost da kandidati prilikom apliciranja na novi konkurs iskoriste neophodnu dokumentaciju sa prethodnog konkursa, a na osnovu nedavno donošenih propisa koji određene dokumente definišu trajnom kategorijom.

Uvažavajući odredbe novog Pravilnika  o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja za svaki test, u procesu odabira policijskih službenika, test općeg znanja na narednom konkursu će sadržavati i pitanja u vezi poznavanja rada na računaru i znanja Engleskog jezika. Također, eliminatorni karakter testa morfološkog statusa više neće postojati, što znači da kandidati neće biti eliminirani zbog toga što su centimetar viši ili niži, tj. kilogram teži ili lakši, već će idealne proporcije u ovom pogledu biti samo dodatno bodovane. Osim toga novi konkurs će zatvoriti mogućnost da se za konkurs u MUP-u TK prijavljuju doktori medicine, farmaceuti i PMF-a, dok će u bliskom budućem periodu nakon izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u TK, mogućnost apliciranja za ovu vrstu konkursa imati isključivo diplomirani kriminalisti, pravnici i ekonomisti.

 

Ministar Husić je još jednom izrazio žaljenje za izgubljenim vremenom i novcima od strane kandidata, te istakao da bi najbolje bilo da svi oni pošteni, iskreni i marljivi kandidati koji su  očekivali da će se naći u prvih 50, prije nego zažale za poništenjem ovog konkursa, zatraže od MUP-a TK uvid u svoj bodovni saldo sa ovog sada već poništenog konkursa, pa tek onda žale ili se raduju u vezi ishoda istog.

 

I na kraju, Ministar sugeriše svima onima koji bilo da su me usmeno ili pismenim predstavkama  ukazivali na korupciju po pitanju ovog konkursa, da slobodno prijave sve te slučajeve kako bi pomogli i sebi i drugima u narednom periodu. MUP TK će sigurno sa svoje strane uraditi sve da se takvi slučajevi do kraja procesiraju, a oni koji podnesu prijavu budu istinski i do kraja zaštićeni.

7:23