Održano edukativno predavanje za učenike osnovnih škola u Živinicama

U sklopu implementacije projekta "Rad policije u zajednici - RPZ", službenici PU Živinice u saradnji sa službenicima MUP TK-a Odjeljenja za "maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici " u cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvencije su dana, 05.12.2012.godine u prostorijama  I i II "Osnovne  škole Živinice", održali edukativno predavanje za učenike VIII i IX razreda  na temu:  "Maloljetnička delinkvencija, vršnjačko nasilje i suzbijanje nasilja u školama, krivična djela na štetu djece i maloljetnika". Ovom prilikom, predavanju je prisustvovalo 75 učenika.  


8:27