Održan radni sastanak rukovodstva Kantonalnog tužilaštva TK i Uprave policije MUP-a TK

Dana, 21.11.2014.godine glavni kantonalni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić je sa najbližim saradnicima, u prostorijama Tužilaštva, održao radni sastanak sa policijskim komesarom MUP-a TK-a Fadilom Šljivićem i njegovim saradnicima. Na sastanku je poseban akcenat stavljen na kontinuitet i  kvalitetu saradnje Tužilaštva i MUP-a TK u skladu sa obaveznim Uputstvom glavnog federalnog tužioca FBiH o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca  u provođenju radnji dokazivanja u toku krivičnih istraga.

Veći dio sastanka se odnosio na osvrt o saradnji odjela  za privredni kriminal,  korupciju i organizirani kriminal u ovim institucijama, što je izdvojeno kao prioritetna oblast u provođenju kvalitetnih i učinkovitih istraga.  Također, posebna pažnja je data saradnji u provođenju  posebnih istražnih radnji u svim oblastima krivičnog zakonodavstva u cilju prikupljanja dokaza o teškim krivičnim djelima počinjenim  na području TK. Radi se o krivičnim djelima koja izazivaju najveću štetu društvu u cjelini.

Glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić je istakao: „Suradnja tužitelja sa ovlaštenim službenim licima MUP-a TK je dobra i kvalitetna, ali svakako da kontinuirano  nastojimo da ona bude još efikasnija. Važno je da se tokom istraga, naročito u predmetima privrednog kriminala, korpucije ili organiziranog kriminala, radi koordinirano i da se efektivno i efikasno prikupljaju dokazi koji su ključni pri donošenju tužiteljskih odluka. Osobito da se dokazi prikupljeni tokom istraga, nakon podizanja i potvrđivanja optužnica u predmetima, kvalitetno prezentiraju nadležnim sudovima“.

Sastanci čelnika Tužilaštva i MUP-a TK se održavaju svaka tri mjeseca s ciljem usaglašavanja prioriteta u radu i stalnog poboljšanja saradnje.

8:26