Otvorena vrata u PU Tuzla

Danas (26.04.2016.) su u prostorijama PU Tuzla/PS Centar organizovana „Otovrena vrata“ čime je ozvaničen kraj prvog dijela akcije „Pješak“ koji je realizovan u saradnji PU Tuzla, JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla i osnovnih škola „Solina“, „Novi grad“ i „Brčanska malta“.

Cilj manifestacije je bio učenike koji su učestvovali u akciji „Pješak“ upoznati sa materijalno-tehničkim sredstvima, vozilima i motorima sa kojima policija raspolaže u svakodnevnom radu na terenu. Ovom prilikom su učenicima podijeljeni skromni pokloni i promotivni materijal koji je korišten u kampanji.

13:30