Počela kampanja “Uspori – Djeca na putu”

Početkom školske godine, Uprava policije MUP TK-a provodi planski i kontinuirano pojačane aktivnosti s ciljem povećanja stepena bezbjednosti djece-učenika, kao najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju, što podrazumjeva intenzivirano prisustvo policije u blizini školskih objekata, raskrsnica, pješačkih prelaza, kao i saradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama, kako bi se kroz zajedničko djelovanje stvorili što povoljniji bezbjedonosni uslovi za neometano kretanje učenika od škole do kuće i nazad.

U cilju povećanje stepena bezbijednosti najmlađih učesnika u saobraćaju, Uprava policije MUP-TK-a u saradnji sa RTV Slon, poduzela je aktivnosti na pripremi materijala za provođenje medijske kampanje, projekta pod nazivom “Uspori - Djeca na putu”, čiji će se sadržaj sa početkom školske godine, promovisati putem kanala RTV Slon i na Web stranici MUP TK-a.

Ovom prilikom apelujemo na sve vozače na poštivanje Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te da ličnim primjerom doprinesu većem stepenu, kako lične, tako i sigurnosti svih učenika u saobraćaju, a učenicima želimo sretan početak školske godine.

15:42