POSJETA JEDINICI POLICIJE ZA PODRŠKU

 

POSJETA JEDINICI POLICIJE ZA PODRŠKU

 

Ministar MUP TK-a prof. dr. Sead Omerbegović, policijski komesar Nedim Mutapčić i načelnik Sektora uniformisane policije Zijad Srabović, danas su (09.12.2009. godine) posjetili Jedinicu policije za podršku MUP TK-a.

Ovom prilikom, izvršena je smotra nove opreme, naoružanja i sredstava Jedinice policije za podršku, nakon čega je upriličen razgovor sa komandirom Jedinice Dževadom Kormanom, a pored ostalog razmotrene su i mogućnosti poboljšanja uslova rada primjerenih njihovim potrebama.

 

 


12:37