Posjeta ministra i direktora Federalnog MUP-a

Danas 03.03.2016. godine Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač tokom redovnog obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova posjetili su MUP Tuzlanskog kantona, gdje su ih primili ministar Husein Topčagić i policijski komesar Fadil Šljivić.

Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, te o načinu poboljšanja i unapređenja operativne saradnje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i MUP-a Tuzlanskog kantona u borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanju cjelokupne sigurnosne situacije.

15:42