Posjeta OŠ “Mramor” i “Tušanj”

       

Predstavnici Odsjeka za odnose s javnošću MUP TK-a su zajedno sa policajcima zaduženim za projekat "Rad policije u zajednici", boravili u radnoj posjeti Osnovnoj školi "Mramor" i Osnovnoj školi "Tušanj" u Tuzli, u sklopu kontinuiranih aktivnosti MUP TK-a na promociji aktuelne državne informativne državne kampanje "Jači, brži, bolji" i realizaciji projekta "RPZ u BiH" u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju - SDC.


 

U okviru posjete, najmlađima je uz prisustvo nastavnog osoblja, nakon prigodnog obraćanja i radionice, uručen promotivni materijal, s ciljem edukacije o važnosti i načinima sprečavanja i suzbijanja međuvršnjačkog nasilja.

 

 

Navedene aktivnosti, ujedno su bile i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata, kroz prooaktivan rad policije u zajednici.

 

 

11:50