Prekid u izdavanju ličnih dokumenata

Obavještavamo građane Tuzlanskog kantona da je u dane 06. i 07.06.2011. godine (ponedjeljak i utorak), na više lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, došlo do zastoja-prekida u izdavanju dokumenata, usljed tehničkih problema na državnoj telekomunikacionoj mreži, što je za posljedicu imalo stvaranje redova i gužvi na pomenutim lokacijama. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, s obzirom da su u toku aktivnosti na otklanjanju uočenih tehničkih poteškoća.


9:24