Preventivne aktivnosti policije u saobraćaju

Početkom nove školske godine, JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla je pokrenulo u saradnji sa Osnovnim školama u Tuzli i Policijskom upravom Tuzla, drugi ciklus zajedničke akcije "Školske patrole", koja ima za cilj da učenici – članovi "školskih patrola", uz podršku policajaca zaduženih za implementaciju "RPZ" projekta (Rad policije u zajednici), na frekventnim raskrsnicama upoznaju pješake sa saobraćajnom kulturom, te iste upozoravaju na njihovo kršenje saobraćajnih pravila.


 

Pored ove i drugih pojačanih preventivnih aktivnosti koje MUP TK-a provodi u skladu sa svojim programskim ciljevima, početkom sljedeće sedmice (19.09.2011.godine) MUP TK-a će u saradnji sa Radio-televizijom Tuzlanskog kantona, započeti kampanju posvećenu sigurnosti  u saobraćaju, s akcentom na mlađu populaciju, pod sloganom "Oprez".

 

Glavni cilj navedenih aktivnosti je, prije svega, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica, edukacija najmlađe populacije – podizanjem nivoa saobraćajne kulture na način koji je prilagođen i zanimljiv učenicima i mladima, te povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

9:10