Preventivne aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva

Odjeljenje za borbu protiv maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici - Sektor krim. policije MUP TK-a je zajedno sa JU "Disciplinski centar za maloljetnike TK-a", a u organizaciji nevladine organizacije "Biro za ljudska prava Tuzla", započelo sa realizacijom preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva, namijenjenih učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima.


Naime, tokom nove školske godine, planirano je održavanje niza edukativnih i preventivnih radionica u osnovnim školama na području nekoliko općina Tuzlanskog kantona, i to: Kalesija, Gradačac, Srebrenik i Gračanica,  koje će uključivati angažovanje i proaktivni rad predstavnika vladinog i nevladinog sektora na suzbijanju maloljetničkog prestupništva, kao i preventivnu ulogu svih relevantnih društvenih subjekata (porodice, škole, lokalne zajednice i sl.).

 

Teme navedenih radionica su prilagođene školskom uzrastu i odnosit će se uglavnom na sljedeće oblasti: stanje maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu i uloga policije i ostalih institucija u prevenciji i suzbijanju maloljetničkog prestupništva, faktori rizika i prevencija, kreaitvno rješavanje konflikta, upoznavanje sa UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, razmjena iskustava i stručnih znanja i sl.).

 

Prva preventivna radionica održana je danas (11.10.2011.godine) na području općine Kalesija za učenike JU Osnovna škola "Tojšići", dok su voditelji/predavači radionice bili predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla, Disciplinskog centra za maloljetnike TK-a, Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici MUP TK-a i pedagog Osnovne škole "Tojšići".

13:15